Certificate

Mrs. Patrizia C DeRose
Certification ID: 10742

Full Name: Mrs. Patrizia C DeRose

Certified expert in: Certified Database Development Expert – CDBDE

Issue date: Saturday, 21.05.2016


Certificate URL: https://www.icicte.net/certificate/?wcteid=10742